Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014

Γενέθλιο Ωροσκόπιο
Προσωπικός Γενέθλιος Χάρτης


Κατά την στιγμή της γέννησης μας μέσα σ' ένα νοητό κύκλο κατανέμονται οι 12 οίκοι μέσα στα 12 γνωστά ζώδια και μέσα σε αυτόν τον κύκλο οι 10 πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος καταλαμβάνουν την πραγματική τους θέση σε σχέση με την γη και συνεπώς με εμάς. Αυτή η εικόνα είναι ο προσωπικός μας γενέθλιος χάρτης.

Φανταστείτε τις επιδράσεις των 12 ζωδίων σαν 12 φώτα που φέγγουν προς εμάς και διαπερνούν κάποια νοητά φίλτρα που είναι οι οίκοι και κάποια πραγματικά φίλτρα που είναι οι πλανήτες. Αυτές οι επιδράσεις αποτυπώνονται επάνω στον άνθρωπο την στιγμή της γέννησης του και αποτελούν αυτό που ονομάζουμε Πεπρωμένο, Μοίρα ή Κάρμα.

Η αστρολογία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την λεπτομερή ανάλυση όλων αυτών των σχέσεων ζωδίων, οίκων και πλανητών. Η στιγμή της γέννησης είναι μοναδική για κάθε άνθρωπο γιατί μοναδική και μη επαναλαμβανόμενη είναι η όψη του ουρανού εκείνη την στιγμή.

Για μια λεπτομερή ανάλυση του γενέθλιου ωροσκοπίου μας απαραίτητα στοιχεία είναι η ημερομηνία γεννήσεως μας, η όσο πιο ακριβής ώρα γέννησης και η πόλη στην οποία γεννηθήκαμε.

Αυτά τα στοιχεία μας βοηθούν να έχουμε την ακριβή εικόνα του ουρανού και την θέση των πλανητών μέσα στα ζώδια και τους οίκους.

Το γενέθλιο ωροσκόπιο είναι ένας χάρτης αυτογνωσίας, τάσεων, προκλήσεων και επιδιώξεων της ίδιας μας της ύπαρξης. Μιας και ο άνθρωπος δεν είναι αποκομμένος από την Φύση και την Σοφία που διέπει τα πάντα, με αυτή την σχέση, η αστρολογία είναι ίσως η μόνη φιλοσοφική και ερμηνευτική προσέγγιση που μπορεί και σκιαγραφεί με αντικειμενικό τρόπο τον δρόμο του ανθρώπου μέσα στη ζωή. Είμαστε μια απεικόνιση του Σύμπαντος κατά την στιγμή της γέννησης μας και αυτή η σχέση με το Όλον καθορίζει και τον τρόπο που σχετιζόμαστε με όλα τα υπόλοιπα κομμάτια του.

Έτσι λοιπόν και οι πιο σκεπτικιστές μην εκπλαγείτε αν σε μια ανάλυση του ατομικού σας ωροσκοπίου βρείτε δικά σας κομμάτια και αλήθειες ως προς τον χαρακτήρα, τις τάσεις, τα γεγονότα και τις επιλογές της ζωής σας.

Προορισμός της αστρολογίας δεν είναι απλά η πρόβλεψη, αλλά η βαθειά αυτογνωσία που οδηγεί τον άνθρωπο σε μια αρμονική πορεία μέσα στο μεγάλο κανάλι της Ζωής.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου